ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ INTERNET: ΕΥΚΟΛΑ, ΑΠΛΑ, ΓΡΗΓΟΡΑ, ΦΤΗΝΑ... ΙΝΤΕΡΝΕΤΙΚΑ!

Χέρι βοηθείας Warcraft

892289.gif

H Wikia παραχωρεί τις γνώσεις τις για γνωστά on line παιχνίδια βοηθώντας τους παίκτες κατα τη διάρκεια του παιχνιδιού.

Παρ' όλο που οι χρήστες του World of Warcraft ήδη έχουν στα χέρια τους τεράστιο συμβουλευτικό υλικό για να ανατρέξουν σε περίπτωση κωλύματος, ένα νέο εργαλείο έρχεται να τους λύσει τα χέρια και να τους απαλλάξει από τις αποσυνδέσεις που καθυστερούν το παιχνίδι.

Το WonWiki.ανοίγει ως διαφανές παράθυρο κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού και δίνει τη δυνατότητα ανταλλαγής πληροφοριών, ανάγνωση σελίδων κ.α χωρίς να καταλαμβάνει ιδιαίτερο χώρο στην οθόνη.

Τα τέρατα του παιχνιδιού ήδη εκφράζουν τις ανησυχίες τους...