ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ INTERNET: ΕΥΚΟΛΑ, ΑΠΛΑ, ΓΡΗΓΟΡΑ, ΦΤΗΝΑ... ΙΝΤΕΡΝΕΤΙΚΑ!

Wi-Fi & ασύρματοι κίνδυνοι

wifi.png

Η ΥΠΥ ανακοίνωσε ένα πρόγραμμα έρευνας για τις πιθανές επιπτώσεις στην υγεία μας από την ασύρματη τεχνολογία.

"Δεν υπάρχει καμία επιστημονική απόδειξη που να τεκμηριώνει ότι η χρήση του Wi-Fi και του WLANs επηρεάζει δυσμενώς την υγεία του πληθυσμού", είπε ο καθηγητής Pat Troop, της αναγνωρισμένης από την κυβέρνηση των ΗΠΑ, Υπηρεσίας Προστασίας της Υγείας (ΥΠΥ), την Παρασκευή 12 Οκτωβρίου. "Το σήμα που εκπέμπεται έιναι πολύ χαμηλό, μόλις 0.1 βατ για το computer και το rooter μαζί και η έκθεση σε αυτό είναι μέσα στα επτρεπτά όρια. Δεδομένου αυτού δεν υπάρχει κάποιος λόγος για τον οποίο τα σχολεία και άλλες υπηρεσίες να μην πρέπει να χρησιμοποιούν το Wi-Fi η άλλες ασύρματες τεχνολογίες".

"Ωστόσο δεν υπήρξε εκτεταμένη έρευνα για το τι ακριβώς προκαλεί στον άνθρωπο η έκθεσή του σ'αυτές τις νέες τεχνολογίες και αυτός είναι ο λόγος που θέτουμε σε λειτουργία αυτό το πρόγραμμα ερευνών και αναλύσεων", λέει ο Troop. "Έχουμε πολλούς επιστημονικούς λόγους για να περιμένουμε τα αποτελέσματα της έρευνας να είναι καθησυχάστικά και φυσικά εμείς θα δημοσιεύσουμε ό,τι κι αν μάθουμε.

"Η ΥΠΥ αναλαμβάνει αυτή την έρευνα εξαιτίας της ποικιλομορφίας του εξοπλισμού Wi-Fi και των πολλών τρόπων με τους οποίους μπορεί να χρησιμοποιηθεί. Αυτοί οι παράγοντες μας δυσκόλεψαν στο να μετρήσουμε τις εκπομπές ενέργειας", είπε η ΥΠΥ.

Τα αποτελέσματα της έρευνας θα αποτελέσουν τη βάση για μια πιο ευρεία μελέτη στις επιπτώσεις των ραδιο-σημάτων στην υγεία.