ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ INTERNET: ΕΥΚΟΛΑ, ΑΠΛΑ, ΓΡΗΓΟΡΑ, ΦΤΗΝΑ... ΙΝΤΕΡΝΕΤΙΚΑ!

Δικηγόρος ή blogger ;

δικηγόρος ή bloger

Ο Richard Frenkel εργάζεται σαν αποκλειστικός συνεργάτης δικηγόρος στην μεγάλη εταιρία ηλεκτρονικών Cisco Systems. Ο συγκεκριμένος δικηγόρος δημοσίευσε ανώνυμα σε ένα εξειδικευμένο blog σχετικό με εμπορικές πατέντες, ότι δύο δικηγόροι αντίπαλης εταιρίας σε συνεργασία με δημόσιους υπαλλήλους πλαστογράφησαν την ημερομηνία κατάθεσης μιας αγωγής εναντίον μιας πατέντας της Cisco. Το πρόβλημα ήταν ότι η αγωγή είχε ήδη κατατεθεί πριν η πατέντα δημοσιευτεί και ως εκ τούτου θα απορριπτόταν. Σκοπός του blogger-δικηγόρου ήταν να στηλιτεύσει την πρακτική κάποιων εταιριών και δικηγορικών γραφείων που έχουν στήσει μια «βιομηχανία» αγωγών για διαφορές από ζητήματα πνευματικής ιδιοκτησίας προκειμένου να φέρνει τις μεγάλες εταιρίες ηλεκτρονικών, που καταθέτουν χιλιάδες πατέντες ετησίως, σε δύσκολη θέση ή εκβιαστικά να ζητούν χρήματα για να αποσύρουν τις αγωγές τους.
Μετά από κάποιες ημέρες όμως και ύστερα από απειλητικό mail που έλαβε ότι θα αποκαλυπτόταν η ταυτότητά του, φανέρωσε το όνομά του στο ίδιο blog.
Συνέπεια ήταν οι δικηγόροι που «φωτογραφίζονταν», να ασκήσουν εναντίον αυτού και της Cisco αγωγή αποζημίωσης για συκοφαντική δυσφήμηση.
Η Cisco ισχυρίζεται ότι ο δικηγόρος με την ανώνυμη δημοσίευση στο blog έκανε προσωπική εκτίμηση χωρίς να εκφράζει επίσημη θέση σαν δικηγόρος της εταιρίας αλλά σαν απλός πολίτης…