ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ INTERNET: ΕΥΚΟΛΑ, ΑΠΛΑ, ΓΡΗΓΟΡΑ, ΦΤΗΝΑ... ΙΝΤΕΡΝΕΤΙΚΑ!

Το 10% των Αμερικάνων "σερφάρει" με Dial-Up συνδέσεις

dial-up.jpg

Σύμφωνα με έρευνα που πραγματοποίησε το Pew Internet and American Life Project, περίπου το 10% των Αμερικάνων χρηστών Internet σερφάρουν μέσω Dial-up συνδέσεων.

Τα αποτελέσματα της έρευνας δείχνουν ότι το 35% από τους χρήστες των Dial-up συνδέσεων δεν μεταβαίνουν σε μια ευρυζωνική σύνδεση λόγω του υψηλού κόστους των υπηρεσιών της. Το 19% λέει πως δεν υπάρχει κάποιος ιδιαίτερος λόγος που θα τους κάνει να αλλάξουν σύνδεση, ενώ το 14% των ερωτηθέντων απάντησε ότι δεν αλλάζει τρόπο σύνδεσης γιατί δεν υπάρχει διαθεσιμότητα ευρυζωνικών υπηρεσιών στην περιοχή τους.

Ο Vint Cerf είναι ένας από τους "εφευρέτες" του Internet ο οποίος πιστεύει ότι οι περισσότεροι σερφάρουν ακόμη με Dial-up συνδέσεις επειδή δεν γνωρίζουν τι ακριβώς "χάνουν" από τις υψηλές ταχύτητες των broadband συνδέσεων! Ακόμη, ισχυρίζεται ότι η κυβέρνηση πρέπει να έχει ενεργό συμμετοχή στη διάδοση του broadband ούτως ώστε να γίνει ευρέως γνωστό στους χρήστες του Διαδικτύου. Επιπλέον, ο Vint Cerf τόνισε ότι σε αρκετές περιοχές υπάρχει μόνο ένας πάροχος Internet- έλλειψη ανταγωνισμού- με αποτέλεσμα υψηλές τιμές και χαμηλές ταχύτητες.