ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ INTERNET: ΕΥΚΟΛΑ, ΑΠΛΑ, ΓΡΗΓΟΡΑ, ΦΤΗΝΑ... ΙΝΤΕΡΝΕΤΙΚΑ!

Κρυφές διαρροές

keyboard.PNG

Έρευνα στο εργαστήριο Ασφάλειας και Κρυπτογράφησης του τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Πολυτεχνείου της Λωζάννης (http://lasecwww.epfl.ch/) αποκάλυψε 4 διαφορετικούς τρόπους ,που θα μπορούσε κάποιος να καταλάβει τι κωδικούς πληκτρολογούμε στον υπολογιστή μας ή σε κάποιο ΑΤΜ από απόσταση 20 μέτρων ακόμα και μέσα από τοίχους.
Απίθανο? Κι όμως τα πληκτρολόγια λόγω ότι αποτελούνται από ηλεκτρονικά μέρη εκπέμπουν ηλεκτρομαγνητικά κύματα. Αυτά, μπορούν να μαρτυρήσουν πότε και ποιά πλήκτρα πατούνται.Το ίδιο είχαν παρατηρήσει και οι Markus G. Kuhn και Ross J. Anderson από το 1998.

Το πείραμα:Οι ερευνητές μέτρησαν τις ηλεκτρομαγνητικές εκπομπές ενώ πατούσαν διάφορα πλήκτρα. Χρησιμοποίησαν ένα δέκτη για να καταγράφει αυτές τις εκπομπές.Το πείραμα επαναλήφθηκε σε 11 διαφορετικά πληκτρολόγια (PS/2, USB and laptop) ,αγορασμένα μεταξύ 2001 και 2008.Όλα αποδείχτηκαν επιρρεπή σε κάποια από τις τέσσερις "επιθέσεις".
Δείτε τα βίντεο