ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ INTERNET: ΕΥΚΟΛΑ, ΑΠΛΑ, ΓΡΗΓΟΡΑ, ΦΤΗΝΑ... ΙΝΤΕΡΝΕΤΙΚΑ!

Site: Philology.gr

Filologia

Η Pagina Philologiae ιδρύθηκε το 1998 με σκοπό να λειτουργεί ως ένα μέσο ενημέρωσης και επιμόρφωσης των Ελλήνων φοιτητών και καθηγητών Φιλολογίας.

Στους έμμεσους και απώτερους στόχους του ιστοχώρου περιλαμβάνονται η εξοικείωση του Έλληνα φιλολόγου με το Διαδίκτυο καθώς και η ανάδειξη της χρησιμότητας της τεχνολογίας στον τομέα των ανθρωπιστικών επιστημών.

Στις ιστοσελίδες της μπορεί κάποιος να διαβάσει για την Κλασική και Νεοελληνική Φιλολογία, τη Θεωρία της Λογοτεχνίας και τη Γλωσσολογία, να βρει τίτλους βιβλίων για όλους τους κλάδους της Φιλολογίας και βοηθητικό υλικό για τη διδασκαλία φιλολογικών μαθημάτων στη Μέση Εκπαίδευση.

Επίσης στο δικτυακό τόπο υπάρχει κατάλογος των ελληνικών λογοτεχνικών - φιλολογικών περιοδικών με τα στοιχεία ταυτότητάς τους και παραπομπές στα περιεχόμενα του τελευταίου τεύχους.

Η ιστοσελίδα της Φιλολογίας παρέχει παρουσιάσεις σε Power Point για το αρχαίο θέατρο και τους αρχαίους Έλληνες ιστοριογράφους.

Στην περίπτωση που κάποιος κάνει download κάποιο από τα προγράμματα του ιστοχώρου μπορεί να αναφέρει και τις απόψεις του σχετικά. Ένα από τα links της σελίδας παραπέμπει στον όρκο των απόφοιτων του τμήματος της Φιλολογίας.
Περισσότερες πληροφορίες: www.philology.gr