ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ INTERNET: ΕΥΚΟΛΑ, ΑΠΛΑ, ΓΡΗΓΟΡΑ, ΦΤΗΝΑ... ΙΝΤΕΡΝΕΤΙΚΑ!

Συμβουλές για χρήστες GNU/GPL

FSF Europe

Χρήσιμες συμβουλές για τους χρήστες λογισμικού με άδεια GNU GPL (Γενική Άδεια Δημόσιας Χρήσης GNU GPL)

Αυτές οι υποδείξεις μπορούν να σας βοηθήσουν να αντιμετωπίσετε κάποια συνηθισμένα προβλήματα σε λογισμικό που περιέχει κώδικα που υπάγεται στην άδεια GNU GPL. Για λεπτομερέστερη και εξουσιοδοτημένη πληροφόρηση για την άδεια GNU GPL θα πρέπει να μελετήσετε τις Συχνές Ερωτήσεις σχετικά με την άδεια GNU GPL.

Όσα ακολουθούν δεν συνιστούν νομική συμβουλή. Αν έχετε σχετικές απορίες, απευθυνθείτε σε νομικό σύμβουλο.

Βασικές Κατευθύνσεις:
1. Ελέγξτε, αν μαζί με το λογισμικό υπάρχει και αντίγραφο της άδειας GNU GPL.
2. Ελέγξτε, αν μαζί με το λογισμικό διατίθεται και αντίγραφο του πηγαίου κώδικα ή αν υπάρχει έγγραφη προσφορά για παροχή του πηγαίου κώδικα σε ένα φυσικό μέσο μεταφοράς όπως ένα CD ROM με κόστος όχι περισσότερο του κόστους παραγωγής και μεταφοράς.
3. Βεβαιωθείτε, ότι ο διανομέας δεν ισχυρίζεται ότι διαθέτει τα αποκλειστικά δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας του λογισμικού, στην περίπτωση που το λογισμικό περιέχει και κώδικα που έχει δημιουργηθεί από τρίτους.

Λεπτομερέστερες Κατευθύνσεις:
1. Ελέγξτε, αν διατίθεται η σωστή έκδοση του πηγαίου κώδικα. Ο πηγαίος κώδικας πρέπει να ανταποκρίνεται επακριβώς στην έκδοση του εκτελέσιμου που διατίθεται.
2. Ελέγξτε, αν ο πηγαίος κώδικας που διατίθεται είναι πλήρης, δηλαδή περιλαμβάνει την πηγή και για κάθε έργο που έχει παραχθεί από κώδικα που υπάγεται στην άδεια GNU GPL, όχι μόνο των στοιχείων GNU-GPL τρίτων μερών.
3. Ελέγξτε, αν ο πηγαίος κώδικας περιλαμβάνει επίσης και τα απαραίτητα scripts για τον έλεγχο της μεταγλώττισης και εγκατάστασης.
4. Αν διατίθεται και η αλυσίδα εργαλείων (toolchain) και αυτή περιέχει εργαλεία που υπάγονται στην άδεια GNU GPL (όπως ο μεταγλωττιστής GCC), ελέγξτε, αν διατίθεται ο πηγαίος κώδικας και γι' αυτά τα εργαλεία.
5. Αν το λογισμικό διανέμεται μέσω Internet, ελέγξτε αν στον ίδιο server που βρίσκεται ο εκτελέσιμος κώδικας, βρίσκεται και το κείμενο της άδειας και ο πηγαίος κώδικας.

Αν θεωρείτε, ότι το λογισμικό που λάβατε δεν είναι σύμφωνο με τους όρους της άδειας GNU GPL, μπορείτε να μελετήσετε τις Συχνές Ερωτήσεις και το HOW-TO του Ιδρύματος Ελεύθερου Λογισμικού (FSF) σχετικά με την χρήση της GNU GPL. Αν υποψιάζεστε, ότι έχει παραβιαστεί η Γενική Άδεια Δημόσιας Χρήσης GNU GPL, μπορείτε να επικοινωνήσετε με το FTF και θα σας βοηθήσουμε να λύσετε το ζήτημα.