ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ INTERNET: ΕΥΚΟΛΑ, ΑΠΛΑ, ΓΡΗΓΟΡΑ, ΦΤΗΝΑ... ΙΝΤΕΡΝΕΤΙΚΑ!

WiFi: Αλματώδης αύξηση

Σύντομα 100.000 hotspots

Την εκτίμηση ότι θα τριπλασιαστούν τα έσοδα από την ανάπτυξη των υπηρεσιών δικτύου WiFi σε παγκόσμιο επίπεδο εκφράζει μελέτη που δημοσιοποιήθηκε.

Τα εκτιμώμενα έσοδα για το 2009 αναμένεται να αποδώσουν 969 εκατομμύρια δολλάρια περισσότερα σε σύγκριση με τα αντίστοιχα του 2005.

Την αλματώδη αύξηση των ασύρματων υπηρεσιών ενισχύει ο αυξανόμενος αριθμός σημείων που προσφέρουν ασύρματη πρόσβαση, τα οποία αναμένεται να αγγίξουν τις 100,000 μέσα στα επόμενα τέσσερα χρόνια.

Ωστόσο, το κόστος της ασύρματης σύνδεσης προοδευτικά θα μειωθεί εξαιτίας της ανάπτυξης ελεύθερων σημείων πρόσβασης (hotspots).

Τον Απρίλιο, η Intel σε συνεργασία με άλλες εταιρίες όπως η IBM, η Cisco και η Dell προχώρησαν στην εγκατάσταση ασύρματων δικτύων στα όρια 13 δήμων στοχεύοντας στην πιο άμεση σύνδεση με τις υπηρεσίες άμεσης επέμβασης και με τις υπηρεσίες του δημοσίου.