ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ INTERNET: ΕΥΚΟΛΑ, ΑΠΛΑ, ΓΡΗΓΟΡΑ, ΦΤΗΝΑ... ΙΝΤΕΡΝΕΤΙΚΑ!

Google: Στοιχεία χρηστών

Προσοχή! To google μας παρακολουθεί.

Τη μεγαλύτερη και αναλυτικότερη βάση προσωπικών δεδομένων στον κόσμο σκοπεύει να δημιουργήσει το Google.

Με στόχο την παροχή εξατομικευμένων υπηρεσιών στους χρήστες, η μεγαλύτερη μηχανή αναζήτησης στο Διαδίκτυο, θα συλλέγει λεπτομερή στοιχεία για την ταυτότητα και τις προτιμήσεις όσων χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες του.

Ερωτήματα όμως προκύπτουν τόσο για τον χρόνο διατήρησης -το Google υποστηρίζει ότι θα διατηρεί τα δεδομένα για δύο χρόνια- όσο και για την πολιτική προστασίας των συλλεγόμενων πληροφοριών.

Τα στοιχεία συλλέγονται με τη συγκατάθεση του χρήστη. Έντονη ανησυχία όμως προκαλεί η δυνατότητα να αποκτούν πρόσβαση σε αυτά τριτογενής παράγοντες, όπως κάποια διωκτική αρχή ή κάποιος παραβιαστής (χάκερ).

Ο ευρωπαϊκός φορέας που αντιπροσωπεύει τις εθνικές αρχές προστασίας έχει απευθυνθεί στη Google ζητώντας περισσότερες πληροφορίες για την πολιτική διατήρησης των πληροφοριών της.

Η εταιρεία δεσμεύτηκε να απαντήσει τον επόμενο μήνα.