ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ INTERNET: ΕΥΚΟΛΑ, ΑΠΛΑ, ΓΡΗΓΟΡΑ, ΦΤΗΝΑ... ΙΝΤΕΡΝΕΤΙΚΑ!

Ευρωπαϊκή Ένωση προειδοποιεί Google

Google ή Μεγάλος Αδελφός?

Η Αρχή Προστασίας Δεδομένων της Ευρωπαϊκής Ένωσης έστειλε προειδοποίηση στο Google ότι η πολιτική διατήρησης στοιχείων των χρηστών μπορεί να παραβιάζει τους νόμους της Ε.Ε. Οι Επίτροποι προστασίας των δεδομένων της ΕΕ ανησυχούν για την πολιτική που ακολουθεί η εταιρεία.

Το Google εξακολουθεί να αποθηκεύει όλα τα δεδομένα που ζητούν οι χρήστες καθώς και τη διεύθυνση IP κάθε μεμονωμένου υπολογιστή. Η επιχείρηση έχει δηλώσει ότι τα αρχεία χρησιμοποιούνται για να γίνουν καλύτερες οι υπηρεσίες στη διαδικασία αναζήτησης.

Ο επίτροπος Δικαιοσύνης της ΕΕ Φράνκο Φραττίνι δήλωσε ότι οι ερωτήσεις που υποβάλλει το Google στους χρήστες είναι κατάλληλες και νόμιμες.

Η εταιρεία θα εξετάσει τις καταγγελίες της ΕΕ πριν την επόμενη συνεδρίαση της Επιτροπής Προστασίας δεδομένων στα τέλη Ιουνίου.