ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ INTERNET: ΕΥΚΟΛΑ, ΑΠΛΑ, ΓΡΗΓΟΡΑ, ΦΤΗΝΑ... ΙΝΤΕΡΝΕΤΙΚΑ!

Site: Κ. Π. Καβάφης

Κωνσταντίνος Π. Καβάφης

Το σπουδαστήριο Νέου Ελληνισμού ανέλαβε την ηλεκτρονική έκδοση του αρχείου του ποιητή Κωνσταντίνου Καβάφη.

Ποιήματα αναγνωρισμένα, αποκηρυγμένα, κρυμμένα, ατελή και πεζά διαβάζει ο αναγνώστης στην ιστοσελίδα.

«Η Ιθάκη» και «Περιμένοντας τους βαρβάρους» είναι δύο από τα σπουδαιότερα και πιο γνωστά έργα του.

Στο χρήστη δίνεται η ευκαιρία να αναγνώσει τα χειρόγραφα ποιήματα του γνωστού ποιητή όπως και να δει εικόνες από την οικογένεια του Καβάφη.

Στη στήλη βιβλιοθήκη υπάρχει βιβλιογραφία με περιοδικές εκδόσεις στην ελληνική και αγγλική γλώσσα, ιερά κείμενα και βιβλία στα αγγλικά, γαλλικά και γερμανικά.

Περισσότερες πληροφορίες στο www.kavafis.gr