ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ INTERNET: ΕΥΚΟΛΑ, ΑΠΛΑ, ΓΡΗΓΟΡΑ, ΦΤΗΝΑ... ΙΝΤΕΡΝΕΤΙΚΑ!

Δραστηριότητες ΕΕΧΙ

Ζητούνται εθελοντές από την ΕΕΧΙ

Η Ένωση Ελλήνων Χρηστών Internet ζητεί άτομα για την υποστήριξη της λειτουργίας της.

Δίκη του blogme.gr

Δίκη των Blog

Μήλον της έριδος είναι το funel.blogpot.com.

Φόρουμ Ευρυζωνικότητας

Προώθηση της Ευρυζωνικότητας

Η ΕΕΧΙ συμμετέχει στην προσπάθεια να συγκροτηθεί ένα Φόρουμ με στόχο την προώθηση της ευρυζωνικότητας στην Ελλάδα.

Syndicate content